Google+

Vi tilbyder

Viden fra forbrugeren via “Consumer-lab”

Et forbrugerpanel, der kan anvendes til at gennemføre spørgeskemaanalyser, og som rekrutteringsbase for andre analyser. Det er også muligt selv at medbringe svarpersoner – så spørger vi dem for dig og laver analysen! Læs mere om forbrugerne og andre former for involvering her: Consumer-lab.

Få hjælp til produktudvikling

– Vi hjælper dig med din virksomheds dilemma. Få det diskuteret i et panel af forbrugere og eksperter
– Kvalificeret forbrugerindsigt og trends, der vil påvirke dit produkt eller din virksomhed
– Involvering af dine kunder og dine forbrugere
– Produkttests og konkrete produktvurderinger
– Spørgeskemaanalyser, kurser, innovationsforløb og rådgivning

Strategisk brug af netværk

Optimering af netværk, og hvordan man både som privatperson, medarbejder og leder kan anvende netværk strategisk.

Medier og digitale netværk

Om muligheder og potentiale i at anvende digitale medier effektivt. Optimering af profiler, arbejde med kontakter, grupper og events til netværk, rekruttering og markedsføring.

Innovation til produktudvikling

Brugerdreven innovation, historiedreven innovation, velfærdsinnovation og innovationsprocesser og metoder.

 

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps