Google+

Fokusgrupper

i-factor kan hjælp med produktstest (in-house test)

Produkttest kan f.eks. være med til at afdække:

  • Hvordan forbrugerne opfatter f.eks. emballage, smag eller design af produktet
  • Hvordan forbrugernes præferencer er til en given produktkategori
  • Hvordan forbrugerne oplever dit brands betydning for oplevelsen
  • Hvilke af dine prototyper forbrugererne synes bedst om

Sådan foregår det

En test foregår typisk med 8-20 forbrugere, der møder op på en aftalt lokation, og der kan testes op til 10 produkter.

Testen starter med en intro til forløbet og hvordan svarskaler i spørgeskemaet anvendes.
Under selve testen bliver forbrugerne placeret enkeltvis ved en plads, hvor de ser på testprodukterne. Sideløbende besvarer de spørgsmål i et spørgeskema. Disse spørgsmål er oftest kvantitative, men for hvert produkt er der mulighed for at komme med kommentarer.

Når alle produkter er testet, vil der være en kort mundtlig diskussion, hvor forbrugerne har mulighed for at komme med yderligere kommentarer og forslag til forandringer/forbedringer af produkterne. Diskussionen styres af testlederen, men du har mulighed for at få indflydelse på, hvilke emner du gerne vil have forbrugerne til at diskutere.

Resultaterne

Resultaterne vil således være en række kvantitative besvarelser som samles i forskellige grafer og modeller (se eksempel nedenfor), samt en række kvalitative besvarelser i form af de kommentarer, der er givet til de enkelte testprodukter, og de kommentarer der er kommet under den afsluttende diskussion.

Den viste model er et eksempel på. hvordan en af resultatmodellerne efter en smagstest kan se ud. I dette eksempel er der testet fem forskellige produkter, og seks af de parametre, som produkterne er vurderet på, er med i denne model. For alle disse seks parametre er det positivt at have en høj score.
I dette eksempel opnår produkt C generelt en høj score, hvorimod f.eks. produkt B tydeligvis halter efter ved parametre som farve, udseende, konsistens og hvor attraktivt produktet opfattes.

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps