Google+

VIA University College

Undervisning i Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation – kost og sundhed er et tværfagligt valgfag som tilbydes ergoterapeut- fysiorterapeut og sygeplejerskestuderende i en periode af 14 dage i foråret samt efteråret. Valgfaget er resultatet af et unikt samarbejde mellem i-factor, FoodLife, og undervisere fra de tre sundhedsfaglige uddannelser på Campus Holstebro, VIA University College.

De studerende arbejder med rigtige cases fra erhverslivet. Botilbuddet “Satellitten” i Ringkøbing har udgjort ét af de cases, som de studerende fik lov til at idegenerere på. Fra en artikel om valgfaget fremgår det: “Da innovation ikke bare handler om at få gode ideer, men også at kunne få dem ført ud i livet, har tilrettelæggerne valgt en case fra den virkelige verden. Det er bostedet Satellitten i Ringkøbing, der rummer unge beboere med fysiske og psykiske handicap. Her vil de ansatte gerne have nye innovative ideer til, hvordan de kan gribe problematikkerne med usund levevis og overvægt hos beboerne an”. Læs hele artiklen her.

I foråret 2012 var innovative sundhedsløsninger/ordninger i fokus. Om faget blev der efterfølgende skrevet: “Et nyt valgfag i velfærdsinnovation for de sundhedsfaglige studerende er netop afviklet på Campus Holstebro, VIA University College i samarbejde med møbelproducenten Actona Company og web-bureauet MCB. Opgaven for de studerende var at finde nye veje til, hvordan man skaber større trivsel på arbejdspladen”. Læs hele artiklen her.

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps