Google+

Jensens Køkken

Brugerinvolvering for Jensens Køkken

I-factor har i samarbejde med Jensens Køkken udført forskellige forbruger- og smagstest. Vi har af flere omgange gennemført undersøgelser for Jensens Køkken, hvor vi inddrager forskellige forbrugere til at komme med deres meninger om de testede produkter.

 

Foruden dette har adm. direktør hos Jensens Køkken, Per V. Møller, været sparringspartner på udviklingen af i-factor, og han har i den forbindelse udtalt: “Jamen det er både en rigtig god idé, og der er et stort behov. Der er store forretningsmuligheder med at lave forbrugerpaneler, blogge og sociale platforme. Hertil kommer brugerdreven innovation – testning af produkter hvor alt for mange produkter sendes på markedet uden grundige forbrugeranalyser.”

Vi har gennemført:

  • Smagstest, hvor forbrugere samles på én lokation, hvor de enkeltvis prøvesmager
  • Hjemmetest hvor forbrugere afprøver et produkt i hjemmet
  • Kvantitative spørgeskemaundersøgelser udsendt via e-mail til et fast panel af deltagere eller som et link på selvvalgte platforme

Vi har bl.a. testet:

  • Spareribs
  • Bearnaise sauce
  • Forskellige kødudskæringer
  • Emballage
  • Dressing
Print Friendly, PDF & Email
Website Apps