Google+

Mmm Zonen for Madkultur – En bid af historien

Hvordan kan sunde måltidsoplevelser integreres på udvalgte danske attraktioner?

I-factor (Tidligere Foodlife) indgik i samarbejde med “Mmm Zonen for Madkultur” i projektet “En bid af historien”, hvor i-factors rolle var at kortlægge ferielogikken.

En rigtig spændende opgave, hvor resultatet af vores anstrengelser er blevet positivt modtaget af både Region Midt og af de turistattraktioner, som var genstand for vores undersøgelser.

Det betød blandt andet at opnå indblik i den beslutningslogik, der er forbundet med ferie. Med andre ord handlede det om at finde ud af – hvordan vi holder ferie – hvor vi holder ferie – hvad vi laver i vores ferier – hvordan vi bliver inspireret til vores ferier med mere. Dertil kom et særligt fokus på hvad, hvor og hvordan vi spiser, når vi holder ferie. Dette fokus skyldtes, at projektet “En bid af historien” gerne ville integrere sunde måltidsoplevelser på udvalgte danske attraktioner.

På baggrund af observationer af turisternes adfærd på de deltagende attraktioner, uformelle på-stedet-interviews af turister, fokusgruppe interviews af familier med udgangspunkt i billedmateriale og en omfattende desk research lavede vi en rapport. Denne indeholder også vores bud på en række anbefalinger vedrørende turisme.

Har du lyst til at læse mere, så kan de se rapporten via linket herunder!
En bid af historien – rapport

 

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps