Google+

Kvalitative metoder og analyse

Vi arbejder metodisk med forskellige kvalitative redskaber herunder forskellige former for personlige interviews, observation og fokusgrupper.

Ofte anvendes metoderne i sammenhæng fx – observation suppleret med uformelle-på-stedet-interviews. Derudover er vi idérige i vores metodiske tilgange og går gerne nye veje for at få de bedste resultater.

Som eksempel har vi i forbindelse med fokusgruppeinterviews af familier med børn haft stor succes med at lade billeder være omdrejningspunktet for samtaler. Brug af kvalitative metoder kan også med fordel suppleres med trend-snapshots.

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps