Google+

Involvering af forbrugeren

I fremtiden vil virksomheder konkurrere om hvem der kan skabe det bedste brugerdrevne forum, hvor forbrugerne interagerer med hinanden for at forbedre produkter.

Få værdifuld viden fra forbrugeren via Consumer-lab, hvor du finder du adgang til:

Forbrugerpanelet:
Et forbrugerpanel, der kan anvendes til at gennemføre spørgeskemaanalyser, og som rekrutteringsbase for andre analyser. Det er også muligt selv at medbringe svarpersoner – så spørger vi dem for dig og laver analysen!

Monopolet:
Et stærkt sammensat panel, der tester og diskuterer udvalgte produkter eller virksomhedens dilemma. Panelet kan sammensættes forskelligt fra gang til gang.

Gæstebloggere:
Tester produkter og skaber omtale ved at blogge om deres oplevelser med og meninger om produkterne.

Som noget helt nyt tester vi også brugen af produktambassadører og produktspottere.

i-factor skaber det bedste fundament for en forbedret succesrate for innovationer og produktudviklinger, hvor indsigten i og involveringen af forbrugere er afgørende.

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps