Google+

Aalborg chokoladen

Smagstest og evaluering af emballage for Aalborg Chokoladen

Forbrugerne bliver stadigt mere kritiske og stiller større krav til virksomhedernes produkter og serviceniveau. Det kan være en udfordring for mange virksomheder at finde tid og ressourcer til at lave undersøgelser af både kunder og produkter, men der kan være uvurderlig viden i at inddrage forbrugeren i at teste og/eller udvikle produktet. Denne undersøgelse involverede testsmagning i en fokusgruppe med henblik på at få mere information om forbrugerens indtryk og oplevelse af udvalgte chokolader fra Aalborg chokoladen

7 personer har udgjort et panel af smagstestere fra Consumer-lab kaldet; “Monopolet.” Denne metode er benyttet for at få forbrugerne involveret i udviklingen og opfattelsen af Aalborg chokoladens produkter, både før panelet kender navnet på virksomheden og efterfølgende.

Monopolet har smagstestet og svaret på individuelle spørgeskemaer, dernæst har de diskuteret smags- og helhedsoplevelser samt emballage med hinanden. Seancen varede 2 timer, og er blevet lydoptaget, hvoefter resultaterne blev afleveret i en rapport til Aalborg Chokoladen.

 

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps