Google+

7 gode råd…

– til bedre forretning ved hjælp af brugerinvolvering!

 i_factor_cirkler_NY

”I 9 ud af 10 tilfælde slår et produkt fejl, og 80% af det skyldes for dårlig indsigt i forbrugeren”

1.  Gør dig klar, hvordan du vil bruge involveringen

Inden du begynder at involvere kunder og forbrugere er det vigtig at du gør dig klar, hvordan du vil bruge den viden, du får. Ved at involvere skaber du også en forventning om at blive hørt og forstået. Så hav et klart formål med involveringen – f.eks. forbedre kvaliteten, få nye produktideer, ol.

2. Sæt struktur på den involvering, der allerede foregår

Find alle de steder i forretningsgangen, hvor du allerede interagerer med kunder og forbruger – messer, events, kundeservice, reklamation, osv. – og afdæk hvilken information, der allerede er tilgængelig, og hvad der mere kan hentes. Sæt det i struktur, definer og placer ansvaret.

3. Mød dine kunder og forbrugere, der hvor de er

Hvor interager dine kunder og forbrugere naturligt med dit produkt eller service? – Mød og involver dem der – i butikken, i hjemmet, på nettet, ol.Hvor befinder dine kunder og forbrugere sig ellers – på de sociale medier, i foreninger, ol. – mød og involver dem der også. Mød og involver gerne på flere platforme på en gang – hav en klar strategi – hvem, hvor, hvornår og hvorfor!

4. Kend det behov du reelt udfylder

I stedet for at fokusere på de egenskaber, dit produktet har, så fokuser på de fordele og udbytte dit produkt eller serviceydelse har for kunden eller forbrugeren. Ved du det ikke allerede så spørg og observer. Husk, at kunden og forbrugeren i hele tiden er i bevægelse og behovet i dag er ikke det samme i morgen.

5. Test – hellere en gang for meget end for lidt

Måske i et laboratorie? Men ikke altid nødvendigt – man kan også få værdifuld viden ved at lave en ”quick and dirty” rundspørge eller test. Saml nogle personer, der vil fortælle deres ærlige mening. Det behøver ikke koste en herregård, de fleste mennesker vil gerne involveres og hjælpe med at gøre dit produkt eller service endnu bedre. Vær ikke nervøs for kritik – det kan altid bruges konstruktiv. Husk at lytte på alt – brug ikke ressourcer på at forsvare.

6. Engager dine ambassadører og få nogle produktanmeldelser

Find ud af hvem dine bedste og mest loyale kunder og forbrugere er, og gør ham eller hende til din ambassadør – plej og stil spørgsmål. Og de giver dig ikke bare de bedste råd, de fortæller også gerne at de ’hjælper’ dig, og du har pludselig en ny markedsføringskanal.
Suppler dine ambassadører med produktanmeldere, som måske har en lidt mere kritisk tilgang, fordi det vil give dit produkt eller service troværdighed.

7. Kom i gang – allerede i dag

Brugerinvolvering er ikke svært og heller ikke farligt – det handler om at beslutte sig for at man gerne vil og så tage aktion. Start i det små og pluk de lavt hængende frugter, men når først du er startet, skal du holde ved – det betaler sig.

 

Fordele ved brugerinvolvering:

Din virksomhed kan få værdifuld inspiration fra brugere og kunder. Brugeres anvendelse eller oplevelse af et produkt eller en service kan føre til helt nye ideer, der kan give dig afgørende konkurrencemæssige fordele. Se eksempler på, hvordan forbrugeren involveres på Consumer-lab.dk eller kontakt info@i-factor.dk

Print Friendly, PDF & Email
Website Apps